Konstrukto & Skinny Bonez Tha Godfatha – Haaienogen, Wolventanden

In het verleden hebben producer Skinny Bonez Tha Godfatha en rapper Konstrukto vaak samen on stage gestaan. Anno 2023 hebben beiden ook weer een gezamenlijke track uitgebracht. De track draagt de titel “Haaienogen, Wolventanden”.

‘We leven in een wereld waarin er steeds minder ruimte lijkt te zijn voor aandacht en compassie. Een wereld waarin instanties en bedrijven slechts ogen lijken te hebben voor cijfers en statistieken. Kille ogen, emotieloos en berekenend. De verslindende muilen met vlijmscherpe tanden, die alles openrijten, fijnmalen en uitspugen. Een wereld waarin wij ieder op zichzelf soms atlasfiguren lijken, die hun leefwereld op hun schouders meetorsen. Maar licht gloort aan de horizon, een eeuwig perspectief. De redding is nabij! Haaienogen zullen breken’ aldus Konstrukto.

About the author